Arkitektrådgivning

Hos Arkitektfirmaet Hovaldt er hvert projekt unikt og bliver behandlet herefter. Siden firmaets opstart har vi specialiseret os i at udføre god og kompetent arkitektrådgivning for både private og professionelle bygherrer. Vi har opdelt byggeprocessen i fem faser – jo flere faser der vælges, jo bedre kan vi som rådgiver sikre, at netop jeres drømme og behov integreres i projektet og bliver til virkelighed.

FOR PRIVATE BYGHERRER

Arkitektrådgivning er vigtigt, uanset om man påtænker at gå i gang med et lille eller et stort projekt. For mange er et byggeprojekt den største investering i livet, og derfor er det særligt vigtigt at alle drømme og ønsker bliver indarbejdet i projektet.

PROCESSEN

INDLEDENDE RÅDGIVNING

IDEOPLÆG

 • Koncept
 • Arkitektonisk idé
 • Inspiration
 • Rå håndskitser

Vi indleder alle projekter med et uforpligtende møde, som skal afklare drømme, behov og ønsker, afstemme forventninger, og give et overblik over aktuelle forhold, som kan påvirke et projekt, som fx lokalplan, bygningsreglement og økonomiske rammer.

I Ideoplægget tegnes på et konceptuelt niveau, ofte i form af håndtegninger, som visualiserer byggeriets koncept og hovedidé.

PROJEKTERINGSRÅDGIVNING

DISPOSITIONSFORSLAG

 • Præsentationsmappe
 • Plantegninger
 • Facader
 • Økonomiskøn

I Dispositionsforslaget bygges der videre på de indledende tegninger og koncepter. Eventuelle bemærkninger og kommentarer fra Ideoplægget indarbejdes i denne fase.

Dispositionsforslaget afleveres altid i en præsentationsmappe som indeholder plantegninger, facader, 3D-visualisering, beskrivelse af projektet og inspirationsside.

PROJEKTERINGSRÅDGIVNING

FORPROJEKT

 • Myndighedsmateriale
 • Målfaste tegninger
 • Konstruktionsbeskrivelser
 • Energiberegning
 • Ansøgning om byggetilladelse
 • Relevant myndighedsdialog

Et Forprojekt fra os indeholder altid et komplet tegningssæt svarende til myndighedskrav, energiberegning, ansøgning om byggetilladelse, samt relevant myndighedsdialog.

I visse tilfælde kan der blive stillet krav om uddybende materiale fx i form af fundamentsplaner, statiske beregninger mv. Disse ydelser er ikke en del af denne fase, og der skal derfor muligvis tilknyttes øvrige rådgivere som fx landmåler og ingeniør.

PROJEKTERINGSRÅDGIVNING

HOVEDPROJEKT

 • Målfaste tegninger
 • Detailtegninger
 • Tilbudshentning
 • Relevante beskrivelser
 • Statiske beregninger

Projektet viderearbejdes og konkretiseres yderligere og der udarbejdes et gennemført og kvalitetssikret tegningsmateriale, som efterfølgende kan bruges til at indhente konkrete tilbud ved fx en hovedentreprenør.

Vi udformer relevante beskrivelser og tidsplaner, og kan tilbyde professionel styring af processen med indhentning af tilbud, forsikringer og entreprisekontrakter.

PROJEKTOPFØLGNING

UDFØRELSE

 • Koordinering med entreprenør
 • Reviderede tegninger
 • Byggeledelse
 • Fagtilsyn
 • Færdigmelding

Løbende i byggeprocessen udfører vi kompetente fagtilsyn på byggepladsen og sikrer at arbejdet følger projektets intentioner. Vi taler både jeres og entreprenørs sprog og kan fungere som mægler herimellem, hvorved mange misforståelser kan undgås.

Vi sørger for, at jeres forventninger til projektet indfries og at i på overtagelsesdagen står med jeres drømmeprojekt.

FOR PROFESSIONELLE BYGHERRER

Vi har stor erfaring med arbejde for og med professionelle bygherrer og leverer altid vores bedste rådgivning rettet mod og tilpasset til hvert enkelt projekt. Gennem dialogbaserede processer fokuserer vi på at skabe løsningsorienterede resultater og i sidste ende arkitektur i høj kvalitet.