Husarkitekt på løbende opgaver for

Center for Døvblindhed og Høretab

Vi har igennem flere år været totalrådgiver, husarkitekt og fast bygherrerådgiver for Region Nordjylland og Center for Døvblindhed og Høretab på en række forskellige opgaver for deres afdelinger i Aalborg. Opgaverne omfatter bl.a.:

  • Renovering af fællesarealer
  • Om- og tilbygning af boliger
  • Renovering af udearealer
  • Digitalisering af bygningsmasse

Center for Døvblindhed og Høretab (CDH) er et landsdækkende helhedstilbud for børn og voksne med døvblindhed eller høretab. Fordelt på forskellige afdelinger tilbydes bl.a. botilbud, undervisningsfaciliteter, aktivitets- og samværstilbud, behandlings- og samtalelokaler. Brugerne på Center for Døvblindhed og Høretab udfordres af en række forskellige lidelser, som gør, at de kan have særlige behov til indretningen.

Som totalrådgiver, arkitekt og bygherrerådgiver for CDH har vi særligt fokus på bl.a. sanseindtryk og tilgængelighed, især for de svageste af beboerne og brugerne, så deres behov kan imødekommes af arkitekturen og denne dermed bliver en medspillende aktør til brugernes velfærd.

Vi har bl.a. været rådgiver på følgende områder:

  • Kollegievej: Ombygning og renovering af undervisningstilbud og flere botilbud.
  • Skovhuset: Ombygning og renovering af aktivitetstilbud for unge og voksne, indeholdende forskellige værksteder.
  • Sohngårdsholmsvej: Ombygning og renovering af botilbuddet ”Ungdomshjemmet” for unge mellem 18 og 23 år.
  • Danalien: Ombygning og renovering af botilbud, indeholdende 14 selvstændige lejligheder og fællesfaciliteter, som er indrettet med maksimal hensyntagen til beboerne.

Derudover arbejder vi i skrivende stund med en større ombygning af skolen på kollegievej ifm. optimering brandforholdende i bygningerne. Afdelingen på Kollegievej omfatter bl.a. botilbud, undervisningsfaciliteter, administration og materialecenter fordelt på ca. 8850 m².

Center for døvblindhed og Høretab er en stor organisation som stiller store krav til byggeprojekterne. Herunder er brugerinddragelsen meget vigtig for kvaliteten af det fremtidige byggeri. Vi har bla. på Skovhuset biddraget med en Virtual Reality gennemgang med brugerne, så vi på den måde inddrager deres ekspertise og viden tidligt i forløbet. Dette har vist sig svært ved brug at traditionelle tegninger, som ofte kan misforstås af lægmænd.