Industriel elegance

AVV Ressourcehal

Arkitektfirmaet Hovaldt tegner ny ressourcehal til AVV. Projektet skiller sig væsentligt ud fra andre ressourcehaller pga. bygherrens visionære ønsker for hallens arkitektoniske udtryk.

Med fokus på genbrug og minimering af CO2-forbrug, er størstedelen af hallen opført i genbrugsmaterialer, som får nyt liv gennem genbrug og upcycling, og på denne måde indgår i en ny livscyklus, hvorved byggeriets samlede ressource- og CO2-forbrug reduceres.

Facaderne består af mursten, der er nedbrudt i felter, som kan genbruges som skalmur. Felterne er roteret ift. hinanden, så der skabes et unikt udtryk. Den udvendige stålrammekonstruktion inddeler og opbryder de lange facader i mindre felter. Facadernes felter opbrydes yderligere af plader af corten stål, som bidrager væsentligt til det ønskede udtryk og samtidig fungerer som blikfang.

Bygningens tag beklædes med sedum, der giver et levende udtryk. Som yderligere forstærkning af byggeriets signalværdi integreres solceller på bygningens tag.