22/08/2016

Praktikanter på tegnestuen

Arkitektfirmaet Hovaldt byder velkommen til Cecilia og Maria, der begge er studerende ved Aalborg Universitet, og som en del af deres 9. semestre er i praktik hos os.

Cecilia læser på Arkitektur & Design og skal få en oplevelse af faget og branchen. Cecilia bliver koblet på forskellige typer opgaver, så hun får en fornemmelse af det brede spektre.

Maria studerer Miljøledelse og Bæredygtighed og har en baggrund som Bachelor i Teknoantropologi. Maria skal i sit forløb undersøge forskellige aktørers erfaringer og oplevelser med bæredygtigt byggeri.

08/07/2016

Sommerferielukket

Arkitektfirmaet Hovaldt holder ferielukket i ugerne 28, 29 og 30.
Vi ønsker alle en rigtig god sommer 🙂

30/05/2016

Præmiering af Pedit’s Hus i Skagen

Arkitektfirmaet Hovaldts renovering af det bevaringsværdige Pedit’s Hus er af Skagen Byfond blevet præmieret som et “godt og repræsentativ eksempel for, hvordan man skal bevare Skagens huse”.

I præmieringen er der bl.a. lagt stor vægt på at “Renoveringen har ikke ændret oplevelsen af huset – tværtimod. Det har været en total renovering, som i dag hæver husets herlighedsværdi og forøger oplevelsen til glæde for alle, der nyder Skagens oprindelige huse.”

Vi er meget taknemmelige for de flotte ord og præmieringen.

01/05/2016

Arkitektfirmaet Hovaldt deltager i projektkonkurrence

Arkitektfirmaet Hovaldt er inviteret til at deltage i en projektkonkurrence om en ny præstebolig i Hals.

Præsteboliger har altid skilt sig ud fra mængden – arkitektonisk set – samt haft en stor betydning i de danske bysamfund. Ligesom verden udvikler sig – må præsteboligerne også gøre det. I dag er det travlheden som hersker, hvilket gør at præsteboligen mere end nogensinde skal formå at danne en passende ramme omkring sognepræsten og dennes familie.

Arkitektfirmaet Hovaldt har forsøgt at skabe en moderne fortolkning af det traditionelle længehus for at opnå et tidssvarende arkitektonisk udtryk/design – som samtidig sikrer både funktionalitet og miljøvenlighed.

Sognets præst skal have en velfungerende og behagelig arbejdsplads og tæt relation til kirken. Samtidig er det vigtigt med et velfungerende familieliv i boligen. For at arbejdet som præst og familielivet ikke skal blandes sammen, har det høj prioritet at opnå en naturlig adskillelse mellem de tjenstlige rum og boligen.

Det overordnede koncept omhandler at skabe en harmonisk balance imellem sognepræstens arbejdsliv og familielivet i boligen. Derfor er det valgt at skabe en designløsning, som differentierer imellem en offentlig karakter og en privat karakter.

01/05/2016

Totalrenovering og udestue på Tislumvej i Sindal

Arkitektfirmaet Hovaldt har rådgivet til en spændende renovering og tilbygning i form af udestue.

Huset er nænsomt renoveret med respekt for det oprindelige hus. De game vindueshuller er bibeholdt i det nye hus.

Huset fremstår idag som et helt moderne hus i indretningen og lever op til nutidens energikrav.

01/03/2016

Ny børnehave i Hjørring

Arkitektfirmaet Hovaldt er hyret af Bolig Hjørring til arkitektrådgivning til en ny stor børnehave på 1600 m² i Hjørring.

Projektet er i fuld gang og udførelsen af børnehaven forventes påbegyndt primo 2017.

Rådgivningen foregår i samarbejde med rådgivende ingeniører Brix & Kamp A/S

Læs mere om projektet her.

Side 10 af 17« Første...89101112...Sidste »